Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 20 5x 3x 0 8 5.75 2.41 23
BAHASA INDONESIA 2.2 0x 1x 2.2 2.2 0 1.02 52
BAHASA INGGRIS 37.5 0x 7x 3 7.4 1.87 2.3 19
BAHASA ARAB 64.18 0x 10x 3 9 3.01 2.71 17
BACA KITAB 7.5 0x 1x 7.5 7.5 0 2.7 54
All 23

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 14 5x 2x 0 6 3.71 2.36 24
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 5
BAHASA INGGRIS 13.5 4x 3x 0 4 1.6 2.43 22
BAHASA ARAB 66.05 0x 9x 3.3 9.75 4.29 2.67 25
BACA KITAB 0.6 1x 0x 0.6 0.6 0 2.96 50
All 29

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
All -1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Dian Muhlisin id: 140 Fatihul Ulum

Dian Muhlisin

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2017-09-01 -