Raport


10A | 12-13
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4.3 7x 1x 0 2.5 0.7 1.07 8
All 8

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 23 4x 5x 0 5 2.58 2.29 9
BAHASA INGGRIS 49.3 0x 7x 3.6 8.6 2.81 2.82 4
All 8

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9.25 5x 2x 0 4 2.08 1.91 8
BAHASA INGGRIS 30.5 0x 5x 3.3 8.6 3.41 2.59 1
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


ARDI WAHYU ZAINULLAH id: 156 Fatihul Ulum

ARDI WAHYU ZAINULLAH

KEBAYORAN LAMA
Bilik Masuk Keluar
Number 3 2009-10-06 2015-08-02