Raport


7A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 42.5 1x 6x 1.5 10 8.46 2.85 15
BAHASA INGGRIS 65.5 0x 7x 8.5 10 0.3 3.23 6
BAHASA ARAB 43.3 0x 8x 2.9 7 1.63 1.99 44
BACA KITAB 20 0x 2x 10 10 0 1.85 1
All 13

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 38 0x 8x 3 8 2.94 2.61 11
BAHASA INDONESIA 6 0x 1x 6 6 0 1.26 15
BAHASA INGGRIS 33.25 0x 6x 2.5 7.5 2.43 2.44 6
BAHASA ARAB 75.715 0x 9x 3.54 10 4.22 2.49 11
BACA KITAB 11.87 1x 1x 1.87 10 16.52 2.75 19
All 7

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 24 2x 5x 0 8 7.39 2.68 10
BAHASA INDONESIA 2 0x 1x 2 2 0 0.84 25
BAHASA INGGRIS 47 1x 6x 0 9 8.28 2.83 5
BAHASA ARAB 86.8 0x 9x 7.5 10 0.62 2.04 7
BACA KITAB 15.7 0x 2x 6.5 9.2 1.82 2.74 4
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 32.86 1x 6x 2 7 3.2 2.57 7
BAHASA INGGRIS 61.5 0x 7x 6.8 10 1.17 2.73 1
BAHASA ARAB 69.16 0x 9x 5.6 9 1.44 2.59 3
FISIKA 4.25 0x 2x 1.25 3 0.77 0.98 5
KIMIA 10.6 0x 2x 4.2 6.4 1.21 1.71 2
BACA KITAB 11.71 0x 2x 4.5 7.21 1.84 1.92 27
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 36.5 0x 7x 3 9.5 4.99 2.35 7
BAHASA INGGRIS 35 1x 6x 0 9 7.21 2.65 5
BAHASA ARAB 35.226 2x 6x 2 10 6.17 2.36 14
BACA KITAB 1.637 2x 0x 0 1.637 0.67 2.35 33
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 22.7 3x 4x 0 7.2 7.21 2.91 9
BAHASA INGGRIS 30.7 1x 6x 0 7.5 5.68 2.63 6
BAHASA ARAB 18.6 5x 4x 0 6 4.11 2.3 11
BACA KITAB 9.753125 0x 2x 3.48125 6.271875 1.95 2.63 10
All 8

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Faisal Arifin id: 174 Fatihul Ulum

Faisal Arifin

SEMBORO
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2016-08-22 2021-02-13
Hasan Basri 2020-07-13 2020-07-13
SAS 2020-07-13 2022-05-18