Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 5 7x 0x 0 2 0.78 2.43 46
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 1 12
BAHASA INGGRIS 25.55 3x 4x 0.35 8.5 6.4 2.29 45
BAHASA ARAB 66.16 0x 10x 3 9 4.54 2.71 14
BACA KITAB 16.24 0x 2x 6.87 9.37 1.56 2.74 31
All 31

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 6 7x 0x 0 2 0.69 2.37 34
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 10
BAHASA INGGRIS 5 5x 1x 0 2.5 1.06 2.45 40
BAHASA ARAB 55.45 1x 8x 2.4 10 7.39 2.67 41
BACA KITAB 5 0x 1x 5 5 0 2.95 32
All 42

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






9A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 5x 0x 0 2 0.64 2.48 34
BAHASA INGGRIS 5 6x 0x 0.5 1.5 0.14 2.14 40
BAHASA ARAB 42.67 3x 6x 0 9.16 7.34 3.49 28
BACA KITAB 6.96 1x 1x 2.46 4.5 1.04 3.19 32
All 32

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






10A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 6.25 5x 0x 1 1.5 0.05 1.92 29
BAHASA INGGRIS 8.5 3x 1x 0.8 4.2 1.62 2.43 37
BAHASA ARAB 16.125 1x 5x 1 3.625 0.76 2.47 35
FISIKA 1.25 0x 1x 1.25 1.25 0 1.06 20
KIMIA 7.8 0x 2x 3.6 4.2 0.09 1.77 6
BACA KITAB 2.15 0x 1x 2.15 2.15 0 1.94 33
All 31

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






Profile


Muhammad Khobir Mutamakkin id: 197 Fatihul Ulum

Muhammad Khobir Mutamakkin

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2017-09-01 -