Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 37.5 1x 7x 2 8 3.56 2.43 3
BAHASA INDONESIA 4.6 0x 1x 4.6 4.6 0 1 5
BAHASA INGGRIS 25.6 3x 4x 0 6.2 5.07 2.29 44
BAHASA ARAB 62.14 0x 10x 3 9.5 3.15 2.71 19
BACA KITAB 18.37 0x 2x 8.37 10 0.66 2.74 13
All 14

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 29 2x 5x 0 8 7.84 2.37 5
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 11
BAHASA INGGRIS 9.5 5x 1x 0 3.5 1.03 2.45 29
BAHASA ARAB 76.85 0x 9x 6.4 10 1.62 2.67 6
BACA KITAB 14.3 0x 2x 5 9.3 4.62 2.95 8
All 9

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 30.5 0x 6x 3 9 3.53 2.48 4
BAHASA INGGRIS 12.5 5x 2x 0.5 3.5 0.92 2.14 17
BAHASA ARAB 56.63 0x 9x 4.07 9.28 2.96 3.49 21
BACA KITAB 17.31 0x 2x 8.41 8.9 0.06 3.19 9
All 12

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 33.875 0x 7x 2 7 2.21 1.9 3
BAHASA INGGRIS 29.2 0x 6x 3.6 5.5 0.46 2.54 14
BAHASA ARAB 40.5 2x 7x 1.5 7 3.71 2.34 12
FISIKA 1 1x 0x 1 1 0 1.06 26
KIMIA 12.4 1x 2x 0 8.2 11.21 2.22 1
BACA KITAB 7.974625 0x 2x 3.959 4.015625 0 2.02 12
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 35.8 1x 6x 1.3 8.5 4.41 2.35 3
BAHASA INGGRIS 16.8 3x 3x 0.6 6.1 2.76 2.52 8
BAHASA ARAB 42.94 3x 6x 1 8 7.89 2.71 4
FISIKA 13 2x 1x 2 8 6.89 3.28 2
KIMIA 10.2 1x 2x 1 6.4 5.04 2.27 18
BACA KITAB 9.790625 0x 2x 3.9875 5.803125 0.82 2.49 8
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 22-23
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 22 2x 4x 0 8.5 7.64 2.47 3
BAHASA INGGRIS 9.8 3x 2x 0 4.5 3.19 2.22 11
BAHASA ARAB 30.5 1x 5x 2 9 4.7 2.81 4
FISIKA 9 0x 2x 3.5 5.5 1 2.19 4
KIMIA 1 1x 0x 1 1 0 2.48 16
BACA KITAB 6.50625 0x 1x 6.50625 6.50625 0 2.5 12
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Juan Fananda Abdul Haris id: 201 Fatihul Ulum

Juan Fananda Abdul Haris

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2017-09-01 2021-01-01
SAS 2021-01-01 -