Raport


10A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3 7x 1x 0 2 0.48 1.82 20
BAHASA INGGRIS 1.7 5x 0x 0 1.7 0.46 2.72 22
All 23

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2.5 6x 0x 0 1 0.2 1.73 26
BAHASA INGGRIS 13.4 3x 3x 0 4.6 3.82 2.59 24
BAHASA ARAB 42.48 0x 7x 3.83 9 1.97 2.28 20
All 22

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 5 1x 1x 2 3 0.25 2.28 16
BAHASA INGGRIS 5.1 2x 1x 0 3.5 2.05 2.83 22
BAHASA ARAB 22.8 3x 4x 0 6.6 5.72 2.17 22
BACA KITAB 9.45 0x 2x 2.9 6.55 3.33 2.06 4
All 21

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Fahrur Rozi id: 229 Fatihul Ulum

Fahrur Rozi

JOMBANG
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2014-08-12 -