Raport


10A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 27.5 3x 6x 0 5.5 3.8 1.87 6
BAHASA INGGRIS 17.6 2x 4x 0 4.6 3.21 2 5
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 21.5 2x 6x 0.75 5 2.32 1.56 3
BAHASA INGGRIS 37.3 0x 5x 3.3 10 5.12 2.81 1
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9.5 4x 2x 0 7 6.37 1.71 5
BAHASA INGGRIS 22.9 3x 4x 0 7.2 6.79 2.41 4
BAHASA ARAB 54.78 0x 7x 6.87 12.8 4.13 2.52 3
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


ZAINAL ABIDIN id: 235 Fatihul Ulum

ZAINAL ABIDIN

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2013-08-06 2016-08-19