Raport


7A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 60 0x 7x 7 10 0.82 2.85 6
BAHASA INGGRIS 65.2 0x 8x 5 10 4.3 3.23 7
BAHASA ARAB 68.32 0x 10x 5 9.5 2.7 1.99 8
BACA KITAB 13.75 0x 2x 5 8.75 3.52 1.85 37
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 45 1x 6x 1 9 7.39 2.61 7
BAHASA INDONESIA 6.6 0x 1x 6.6 6.6 0 1.26 6
BAHASA INGGRIS 34.75 0x 7x 2.5 7.5 2.86 2.44 5
BAHASA ARAB 76.49 0x 9x 6.64 10 1.74 2.49 10
BACA KITAB 6.87 0x 1x 6.87 6.87 0 2.75 34
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 43 0x 7x 4 9 2.98 2.68 4
BAHASA INDONESIA 3 0x 1x 3 3 0 0.84 10
BAHASA INGGRIS 45.5 0x 7x 4.5 9.5 3.29 2.83 6
BAHASA ARAB 67.4 1x 8x 0 10 8.92 2.04 38
BACA KITAB 13.5 0x 2x 4.4 9.1 5.52 2.74 14
All 7

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 39.22 0x 6x 4 8 2.1 2.57 6
BAHASA INGGRIS 41.8 2x 5x 0 10 11.44 2.73 12
BAHASA ARAB 46.25 2x 7x 1.5 8.5 4.59 2.59 15
FISIKA 4 0x 1x 4 4 0 0.98 6
KIMIA 4.8 0x 1x 4.8 4.8 0 1.71 19
BACA KITAB 13.93 0x 2x 6.3 7.63 0.44 1.92 13
All 6

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 44 0x 7x 5 9 2.2 2.35 2
BAHASA INGGRIS 21.2 2x 4x 0 7.7 6.63 2.65 23
BAHASA ARAB 20.886 5x 4x 1 5 1.54 2.36 36
FISIKA 1.7 0x 1x 1.7 1.7 0 0.52 29
BACA KITAB 1.4995 2x 0x 0.5625 0.937 0.04 2.35 35
All 12

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 37.4 1x 6x 0 8 6.19 2.91 3
BAHASA INGGRIS 17.1 4x 3x 0 4.5 3.03 2.63 19
BAHASA ARAB 10.74 8x 1x 0 3 1.03 2.3 19
BACA KITAB 11.078125 0x 2x 4.275 6.803125 1.6 2.63 7
All 11

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Imron Fauzi id: 269 Fatihul Ulum

Imron Fauzi

RAMBI PUJI
Bilik Masuk Keluar
Pytagoras 2016-08-22 2019-11-21
SAS 2019-11-22 -