Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 23.5 2x 5x 0 7 4.48 2.43 20
BAHASA INDONESIA 3 0x 1x 3 3 0 1 32
BAHASA INGGRIS 53.7 0x 7x 5.5 10 1.82 2.29 4
BAHASA ARAB 74.08 1x 9x 1 10 7 2.71 3
BACA KITAB 19.37 0x 2x 9.37 10 0.1 2.74 4
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 25 2x 5x 1 5 2.24 2.37 9
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 21
BAHASA INGGRIS 32.5 1x 6x 0 10 8.41 2.45 4
BAHASA ARAB 77.45 0x 9x 5.3 10 3.11 2.67 5
BACA KITAB 9.9 0x 2x 3.1 6.8 3.42 2.95 19
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 24.5 2x 4x 1 7 4.87 2.48 5
BAHASA INGGRIS 37.5 0x 7x 4 6.5 0.77 2.14 3
BAHASA ARAB 83.5 0x 9x 6.4 10 1.85 3.49 1
BACA KITAB 19.21 0x 2x 9.6 9.61 0 3.19 4
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 23.375 0x 6x 2 6.875 3.41 1.92 5
BAHASA INGGRIS 39.8 0x 6x 4.5 8.6 2.21 2.43 1
BAHASA ARAB 50.75 0x 7x 3.5 9 3.09 2.47 2
FISIKA 4.25 1x 2x 1 2 0.18 1.06 6
KIMIA 5.4 0x 1x 5.4 5.4 0 1.77 9
BACA KITAB 6.946 0x 1x 6.946 6.946 0 1.94 5
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Amirul Mukmin id: 286 Fatihul Ulum

Muhammad Amirul Mukmin

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2017-09-01 -