Raport


10A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3 6x 0x 0 2 0.58 2.22 37
BAHASA INDONESIA 3.2 0x 1x 3.2 3.2 0 1.2 14
BAHASA INGGRIS 3.2 7x 0x 0 1.6 0.35 2.85 44
BAHASA ARAB 4.6 8x 0x 0 2 0.46 2.7 44
BACA KITAB 0.35 1x 0x 0.35 0.35 0 2.47 41
All 43

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 13 5x 2x 0 5 2.69 2.41 32
BAHASA INDONESIA 1 0x 1x 1 1 0 0.66 43
BAHASA INGGRIS 10.6 6x 1x 0 8.5 8.26 2.84 45
BAHASA ARAB 25.3 4x 5x 1.9 4 0.51 2.78 32
BACA KITAB 6.3 1x 1x 0 6.3 9.92 2.62 30
All 41

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 10.7 4x 2x 0 4 2.17 2.5 36
BAHASA INGGRIS 16 2x 3x 0 7.5 8.28 2.45 34
BAHASA ARAB 24.45 3x 4x 2 6 2.08 2.56 30
BACA KITAB 4.34 2x 0x 2.1 2.24 0 3.03 36
All 36

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Yasin Fadilah id: 296 Fatihul Ulum

Yasin Fadilah

SENDURO
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2016-09-01 -