Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9 6x 1x 0 4 1.63 2.41 39
BAHASA INDONESIA 3.7 0x 1x 3.7 3.7 0 1.02 24
BAHASA INGGRIS 23.8 0x 5x 3 6.6 2.04 2.3 49
BAHASA ARAB 45.54 2x 8x 0 8.5 7.67 2.71 34
BACA KITAB 18.75 0x 2x 8.75 10 0.39 2.7 10
All 38

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 6 5x 1x 0 5 3.33 2.17 36
BAHASA INGGRIS 16 4x 3x 0 8 6.56 2.43 20
BAHASA ARAB 53.45 0x 7x 3.8 9.25 4.45 2.56 30
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.19 54
All 31

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Fajar sodiq id: 392 Fatihul Ulum

Muhammad Fajar sodiq

UMBULSARI
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2017-09-01 -