Raport


7A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 10.25 6x 2x 0.5 3 0.83 1.73 19
BAHASA INGGRIS 13.7 4x 1x 0.8 6.5 3.81 2.55 25
All 18

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 7 6x 2x 0 2.75 0.78 1.73 29
BAHASA INGGRIS 28.5 1x 5x 2.1 8 4.29 2.13 19
BAHASA ARAB 12 0x 1x 12 12 0 5.34 17
All 17

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 17 3x 4x 0.5 5 2.46 2.26 10
BAHASA INGGRIS 20.5 0x 7x 2 5 0.96 1.99 11
BAHASA ARAB 53.8 3x 4x 2.3 20 31.41 5.08 15
All 12

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 10.5 5x 2x 1 3 0.64 1.68 21
BAHASA INGGRIS 37.9 1x 7x 2.7 8 2.48 2.85 11
BAHASA ARAB 44.3 2x 7x 0.6 7 4.1 2.54 29
BACA KITAB 7.1 1x 1x 1.4 5.7 4.62 2.66 23
All 18

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
BAHASA INGGRIS 0.05 1x 0x 0.05 0.05 0 2.85 48
BAHASA ARAB 1 2x 0x 0 1 0.25 2.7 51
All 51

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


ZAINUL HASAN id: 395 Fatihul Ulum

ZAINUL HASAN

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2013-08-06 2017-09-29