Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 16 5x 3x 0 4 2.25 2.41 31
BAHASA INDONESIA 3 0x 1x 3 3 0 1.02 39
BAHASA INGGRIS 32.8 0x 7x 3 7 2.14 2.3 32
BAHASA ARAB 58.94 0x 10x 3 9 4.06 2.71 21
BACA KITAB 17.49 0x 2x 8.12 9.37 0.39 2.7 24
All 25

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 6 6x 1x 0 3 1.27 2.36 37
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 37
BAHASA INGGRIS 7.5 5x 2x 0 3 1.74 2.43 35
BAHASA ARAB 63.7 0x 9x 3.6 10 5.96 2.67 28
BACA KITAB 3.1 0x 1x 3.1 3.1 0 2.96 39
All 37

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Usman id: 418 Fatihul Ulum

Usman

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2017-09-01 -