Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 7 6x 1x 0 4 1.71 2.41 45
BAHASA INDONESIA 2.4 0x 1x 2.4 2.4 0 1.02 50
BAHASA INGGRIS 27.5 0x 7x 2.5 5.1 0.72 2.3 39
BAHASA ARAB 19.68 6x 4x 0 4.5 2.4 2.71 58
BACA KITAB 16.87 0x 2x 8.12 8.75 0.1 2.7 30
All 49

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 6 5x 1x 0 3 1.33 2.36 38
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 38
BAHASA INGGRIS 6 5x 1x 0 3 1.08 2.43 38
BAHASA ARAB 50.5 0x 9x 2.7 8.3 5.67 2.67 46
BACA KITAB 3.1 2x 0x 0.6 2.5 0.9 2.96 40
All 44

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Saiful Izar id: 424 Fatihul Ulum

Muhammad Saiful Izar

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2017-09-01 -