Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 5 8x 0x 0 2 0.48 2.43 49
BAHASA INDONESIA 1.6 0x 1x 1.6 1.6 0 1 52
BAHASA INGGRIS 28.6 2x 5x 0.5 7.5 5.74 2.29 37
BAHASA ARAB 16.62 3x 4x 0 5.5 4.59 2.71 57
BACA KITAB 10 0x 1x 10 10 0 2.74 44
All 53

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 5x 0x 0 2 0.64 2.37 50
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 37
BAHASA INGGRIS 2 6x 0x 0 2 0.56 2.45 52
BAHASA ARAB 47.3 1x 8x 2.2 9 4.9 2.67 48
BACA KITAB 1.8 1x 0x 1.8 1.8 0 2.95 44
All 50

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 4x 0x 0 1 0.25 2.48 38
BAHASA INGGRIS 4.5 7x 0x 0 2 0.48 2.14 43
BAHASA ARAB 24.65 7x 2x 0.4 8.8 9.1 3.49 40
BACA KITAB 10.96 0x 2x 4.5 6.46 0.96 3.19 24
All 43

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4.25 2x 1x 1 2 0.18 1.92 38
BAHASA INGGRIS 8.3 3x 1x 0.4 4.4 2.14 2.43 38
BAHASA ARAB 16.125 2x 3x 0.5 7.5 6.18 2.47 36
BACA KITAB 1.493 1x 0x 1.493 1.493 0 1.94 46
All 42

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Noval id: 430 Fatihul Ulum

Ahmad Noval

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2017-09-01 2021-01-01
Ibnu Rusdi 2021-01-01 -