Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 24 4x 4x 1 8 5 2.41 18
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 1.02 21
BAHASA INGGRIS 41.5 1x 6x 0.9 8.5 5.66 2.3 13
BAHASA ARAB 69.94 1x 9x 2 10 4.62 2.71 8
BACA KITAB 18.75 0x 2x 8.75 10 0.39 2.7 11
All 8

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 18 4x 3x 0 7 4.82 2.36 19
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 40
BAHASA INGGRIS 6.5 6x 1x 0 2.5 0.89 2.43 36
BAHASA ARAB 68.1 0x 9x 3.5 9.5 3.5 2.67 19
BACA KITAB 3.1 0x 1x 3.1 3.1 0 2.96 41
All 27

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Rizal Efendi id: 443 Fatihul Ulum

Muhammad Rizal Efendi

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2017-09-01 -