Raport


7A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 35.5 2x 6x 1.5 10 6.59 2.41 4
BAHASA INDONESIA 6 0x 1x 6 6 0 1.02 1
BAHASA INGGRIS 55.2 0x 7x 5.5 10 3.18 2.3 3
BAHASA ARAB 76.86 0x 10x 3 10 3.42 2.71 1
BACA KITAB 18.74 0x 2x 9.37 9.37 0 2.7 12
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 40 1x 6x 2 9 5.35 2.36 2
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.42 44
BAHASA INGGRIS 28.5 2x 5x 0 7.5 8.74 2.43 7
BAHASA ARAB 81.1 0x 9x 5.9 10 1.95 2.67 2
BACA KITAB 17.4 0x 2x 8.7 8.7 0 2.96 3
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Faisol Hilmi id: 495 Fatihul Ulum

Ahmad Faisol Hilmi

JOMBANG
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 -