Raport


10A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 8x 0x 0 1 0.19 1.82 22
BAHASA INGGRIS 1.3 5x 0x 0 1.3 0.27 2.72 26
All 25

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3.5 5x 1x 0 2 0.53 1.73 23
BAHASA INGGRIS 13.57 5x 2x 0 5 2.51 2.59 23
BAHASA ARAB 39.31 0x 7x 3.33 9 2.63 2.28 23
All 23

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 1x 0x 0 0 0 2.28 24
All 24

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Subaidi id: 511 Fatihul Ulum

Ahmad Subaidi

JOMBANG
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2014-08-06 2016-08-01