Raport


9A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 12 5x 3x 0 4 1.62 1.87 10
BAHASA INGGRIS 12.1 2x 2x 1 7.2 6.32 2.68 9
All 8

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 6 7x 1x 0 2 0.44 1.82 14
BAHASA INGGRIS 6.8 4x 1x 0 6 5.48 2.72 11
All 15

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 5.5 4x 2x 0 2 0.7 1.73 18
BAHASA INGGRIS 21.3 3x 4x 0 7 4.09 2.59 10
BAHASA ARAB 44.32 0x 7x 4.33 10 3.61 2.28 16
All 16

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3.5 4x 0x 0 2 0.55 2.28 17
BAHASA INGGRIS 12.6 2x 2x 1.2 6.4 3.93 2.83 16
BAHASA ARAB 25.63 1x 6x 0 5.2 2.77 2.17 19
BACA KITAB 3.5 1x 1x 1.4 2.1 0.12 2.06 17
All 19

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


ANDIKA _ id: 568 Fatihul Ulum

ANDIKA _

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2011-08-18 -