Raport


7A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 45 1x 7x 2 8 5.23 2.85 14
BAHASA INGGRIS 51.4 2x 6x 0.4 10 10.07 3.23 14
BAHASA ARAB 57.65 0x 10x 4 10 2.89 1.99 21
BACA KITAB 16.85 0x 2x 8.1 8.75 0.11 1.85 29
All 14

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 17-18
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 42 1x 7x 2 9 3.94 2.61 8
BAHASA INDONESIA 5.2 0x 1x 5.2 5.2 0 1.26 22
BAHASA INGGRIS 14.75 5x 2x 0 4.25 1.68 2.44 22
BAHASA ARAB 75.71 0x 9x 4.66 10 4.3 2.49 12
BACA KITAB 13.74 0x 2x 5.62 8.12 1.56 2.75 11
All 10

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 34 0x 7x 3 7 1.55 2.68 7
BAHASA INDONESIA 3 0x 1x 3 3 0 0.84 15
BAHASA INGGRIS 23.5 3x 4x 1 7.5 3.91 2.83 17
BAHASA ARAB 85.3 0x 9x 6.7 10 1.16 2.04 14
BACA KITAB 11.5 0x 2x 3.4 8.1 5.52 2.74 26
All 9

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 39.5 0x 7x 3 10 4.91 2.57 5
BAHASA INGGRIS 48.4 0x 7x 4.2 9.1 2.46 2.73 5
BAHASA ARAB 57.94 0x 9x 4.75 8 1.26 2.59 8
FISIKA 1 0x 1x 1 1 0 0.98 28
KIMIA 12.8 0x 2x 5.6 7.2 0.64 1.71 1
BACA KITAB 13.52 0x 2x 4.6 8.92 4.67 1.92 15
All 5

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 35 0x 6x 4 8 2.14 2.42 6
BAHASA INGGRIS 33 1x 5x 0 10 10.62 2.81 3
BAHASA ARAB 31.496 1x 6x 2 8 4.21 2.29 9
FISIKA 1.7 0x 1x 1.7 1.7 0 0.71 9
BACA KITAB 2.98 0x 1x 2.98 2.98 0 2.34 22
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Fahmi id: 587 Fatihul Ulum

Muhammad Fahmi

KRUCIL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2016-08-16 2021-02-13
Hasan Basri 2021-02-13 -