Raport


10A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 13 3x 2x 1 4 1.44 2.41 34
BAHASA INGGRIS 28 3x 3x 2 8.5 6.94 2.84 16
BAHASA ARAB 51.1 0x 7x 4.8 9.5 2.62 2.85 9
BACA KITAB 5.5 0x 1x 5.5 5.5 0 2.66 11
All 15

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Imam Sibaweh id: 619 Fatihul Ulum

Imam Sibaweh

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -