Raport


10A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 17 3x 4x 0 5 2.24 2.41 25
BAHASA INGGRIS 23.3 2x 5x 0 5 2.71 2.84 23
BAHASA ARAB 15.3 7x 1x 0.8 4 0.83 2.85 39
BACA KITAB 1.3 1x 0x 1.3 1.3 0 2.66 36
All 31

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Adid Anshori id: 622 Fatihul Ulum

Muhammad Adid Anshori

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 -