Raport


10A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 6 4x 2x 0 3 2 2.41 47
BAHASA INGGRIS 8.06 6x 1x 0 5.5 3.46 2.84 49
BAHASA ARAB 8.9 8x 0x 0 2.2 0.67 2.85 48
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 2.66 51
All 49

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Nizar M id: 625 Fatihul Ulum

Muhammad Nizar M

UMBULSARI
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 -