Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 8 4x 2x 0 4 2.56 2.67 48
BAHASA INGGRIS 6.2 7x 0x 0 2.4 0.84 2.82 71
BAHASA ARAB 32 1x 8x 2 6.5 1.86 2.16 54
BACA KITAB 11.1 0x 2x 4.3 6.8 1.56 2.86 54
All 61

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1.5 5x 0x 0 1.5 0.36 2.56 61
BAHASA INGGRIS 4 5x 1x 0 2.5 0.81 2.4 74
BAHASA ARAB 30.75 4x 5x 1.4 6.1 2.22 3.06 60
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 2.84 70
All 65

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Fauzan Rifai id: 626 Fatihul Ulum

Ahmad Fauzan Rifai

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -