Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 7 6x 0x 0 2 0.81 2.67 52
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.93 4
BAHASA INGGRIS 22.4 2x 5x 0 5 3.27 2.82 23
BAHASA ARAB 36.9 2x 7x 1 6.1 2.77 2.16 46
BACA KITAB 15.5 0x 2x 6.8 8.7 0.9 2.86 38
All 41

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Hafid id: 627 Fatihul Ulum

Ahmad Hafid

SEMBORO
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -