Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 7 6x 0x 0 2 0.81 2.67 52
BAHASA INGGRIS 22.4 2x 5x 0 5 3.27 2.82 23
BAHASA ARAB 30.8 2x 6x 1 6 2.56 2.22 49
BACA KITAB 6.8 0x 1x 6.8 6.8 0 3.46 48
All 44

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Hafid id: 627 Fatihul Ulum

Ahmad Hafid

SEMBORO
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -