Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 39 1x 5x 2 9 4.92 2.67 8
BAHASA INGGRIS 30.1 2x 5x 0 7 7.77 2.82 16
BAHASA ARAB 40.1 1x 7x 0 7 4.81 2.22 28
BACA KITAB 7.5 0x 1x 7.5 7.5 0 3.46 46
All 14

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Abdul Latif id: 629 Fatihul Ulum

Abdul Latif

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -