Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 12 5x 1x 0 6 3.67 2.67 43
BAHASA INGGRIS 16.8 5x 2x 0 6.5 6.16 2.82 45
BAHASA ARAB 27.7 1x 7x 0.5 5 1.81 2.22 56
BACA KITAB 5 0x 1x 5 5 0 3.46 58
All 50

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Abdul Wafi Al Fatah id: 630 Fatihul Ulum

Abdul Wafi Al Fatah

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -