Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 20 2x 4x 0 5 3.22 2.67 27
BAHASA INDONESIA 3 0x 1x 3 3 0 0.93 30
BAHASA INGGRIS 24.6 3x 4x 2 5 1.57 2.82 20
BAHASA ARAB 50.8 0x 9x 4 8.5 2.22 2.16 15
BACA KITAB 19.3 0x 2x 9.3 10 0.12 2.86 5
All 18

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 21 4x 3x 1 5.5 2.36 2.56 18
BAHASA INGGRIS 14.3 5x 2x 1.5 3 0.31 2.4 34
BAHASA ARAB 58.29 2x 7x 1.9 10 8.6 3.06 17
BACA KITAB 13.75 0x 2x 5 8.75 3.52 2.84 9
All 20

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Difais id: 631 Fatihul Ulum

Ahmad Difais

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -