Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 20 2x 4x 0 5 3.22 2.67 27
BAHASA INGGRIS 24.6 3x 4x 2 5 1.57 2.82 20
BAHASA ARAB 45.8 0x 8x 4 8.5 2.44 2.22 14
BACA KITAB 9.3 0x 1x 9.3 9.3 0 3.46 14
All 20

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Difais id: 631 Fatihul Ulum

Ahmad Difais

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -