Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 21 2x 3x 0 9 9.76 2.67 24
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.93 6
BAHASA INGGRIS 24.2 2x 4x 2 9 5.55 2.82 21
BAHASA ARAB 33.8 1x 8x 0 6 2.8 2.16 51
BACA KITAB 11.8 0x 2x 5.6 6.2 0.09 2.86 52
All 33

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 10.5 2x 2x 2 3.5 0.42 2.56 29
BAHASA INGGRIS 20.7 2x 5x 0 6 3.94 2.4 20
BAHASA ARAB 34.56 2x 7x 1.89 8.2 2.89 3.06 56
BACA KITAB 3.12 0x 1x 3.12 3.12 0 2.84 60
All 44

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Farhan Jabirul F id: 632 Fatihul Ulum

Ahmad Farhan Jabirul F

RAMBI PUJI
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -