Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 6 4x 2x 0 3 2 2.67 55
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.93 7
BAHASA INGGRIS 18.4 4x 3x 0 7 6.83 2.82 35
BAHASA ARAB 35.8 2x 7x 1 6 2.98 2.16 49
BACA KITAB 3.1 1x 1x 0 3.1 2.4 2.86 67
All 54

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






Profile


Ahmad Muqorrobin id: 635 Fatihul Ulum

Ahmad Muqorrobin

UMBULSARI
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 -