Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 32 0x 5x 3 9 4.64 2.67 14
BAHASA INGGRIS 32.3 2x 4x 0 9.7 16.33 2.82 15
BAHASA ARAB 35.7 0x 7x 2.5 6.5 1.63 2.22 40
BACA KITAB 9.3 0x 1x 9.3 9.3 0 3.46 15
All 15

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Wadud id: 636 Fatihul Ulum

Ahmad Wadud

JATIROTO
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 -