Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 14 3x 2x 2 5 1.36 2.67 36
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.93 9
BAHASA INGGRIS 11 5x 2x 0 4.8 2.6 2.82 61
BAHASA ARAB 42.3 1x 8x 0 7 4.18 2.16 32
BACA KITAB 19.3 0x 2x 9.3 10 0.12 2.86 6
All 39

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 18 2x 4x 0 6 4.08 2.56 21
BAHASA INGGRIS 37.2 1x 6x 0.7 7.5 4.29 2.4 8
BAHASA ARAB 74.6 0x 9x 4 10 5.25 3.06 5
BACA KITAB 14.37 0x 2x 5.62 8.75 2.45 2.84 7
All 10

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmad Faitur Rohman id: 637 Fatihul Ulum

Ahmad Faitur Rohman

RANDUAGUNG
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -