Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 42 0x 7x 3 9 5.71 2.67 7
BAHASA INGGRIS 40.3 1x 6x 0 9 9.32 2.82 8
BAHASA ARAB 48.6 0x 8x 4 9 2.5 2.22 9
BACA KITAB 9.3 0x 1x 9.3 9.3 0 3.46 16
All 8

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Amiruddin id: 639 Fatihul Ulum

Amiruddin

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -