Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 42 0x 7x 3 9 5.71 2.67 7
BAHASA INDONESIA 5 0x 1x 5 5 0 0.93 1
BAHASA INGGRIS 40.3 1x 6x 0 9 9.32 2.82 8
BAHASA ARAB 54.7 0x 9x 4 9 2.22 2.16 8
BACA KITAB 19.3 0x 2x 9.3 10 0.12 2.86 7
All 7

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3 0x 1x 3 3 0 1.98 15
All 15

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Amiruddin id: 639 Fatihul Ulum

Amiruddin

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -