Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9 4x 1x 0 5 3.36 2.67 46
BAHASA INGGRIS 11.8 5x 2x 0 4.5 3.06 2.82 55
BAHASA ARAB 25.9 1x 7x 1 4.5 0.99 2.22 59
BACA KITAB 5 0x 1x 5 5 0 3.46 59
All 58

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Amirul Mubin id: 640 Fatihul Ulum

Amirul Mubin

BALUNG
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -