Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9 4x 1x 0 5 3.36 2.67 46
BAHASA INDONESIA 3 0x 1x 3 3 0 0.93 32
BAHASA INGGRIS 11.8 5x 2x 0 4.5 3.06 2.82 55
BAHASA ARAB 28.8 1x 8x 1 4.5 0.9 2.16 59
BACA KITAB 13.7 0x 2x 5 8.7 3.42 2.86 47
All 56

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 4x 0x 0 1 0.25 2.56 51
BAHASA INGGRIS 7.3 6x 1x 0 3.5 1.48 2.4 61
BAHASA ARAB 34.79 5x 4x 1.1 8 5.03 3.06 55
BACA KITAB 4.37 0x 1x 4.37 4.37 0 2.84 54
All 59

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Amirul Mubin id: 640 Fatihul Ulum

Amirul Mubin

BALUNG
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -