Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 44 1x 6x 0 10 9.63 2.67 6
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.93 10
BAHASA INGGRIS 39.4 1x 5x 0 10 12.86 2.82 10
BAHASA ARAB 65.5 1x 8x 0 9.5 7.46 2.16 4
BACA KITAB 20 0x 2x 10 10 0 2.86 1
All 3

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 60 0x 7x 7 10 0.82 2.56 1
BAHASA INGGRIS 56.9 0x 7x 6.5 10 1.6 2.4 2
BAHASA ARAB 80.2 0x 9x 4 10 3.63 3.06 2
BACA KITAB 19.375 0x 2x 9.375 10 0.1 2.84 1
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 60 0x 7x 7.5 10 0.82 3.02 1
BAHASA INGGRIS 56 0x 7x 5 9.5 2.64 2.74 1
BAHASA ARAB 64.9 0x 7x 5.6 10 2.3 3.25 5
BACA KITAB 12.3625 0x 2x 3.7625 8.6 5.85 3.11 27
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 36 1x 6x 0 10 7.84 2.02 2
BAHASA INGGRIS 51.8 0x 7x 3.5 9.6 3.68 3.39 6
BAHASA ARAB 74.9 0x 9x 5.5 10 2.24 2.65 2
FISIKA 9 1x 2x 0 6 6 2.48 24
BACA KITAB 14 0x 2x 4.85 9.15 4.62 2.5 11
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11B | 22-23
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 11.55 4x 2x 0 5.8 4.58 1.12 2
BAHASA INGGRIS 25.4 1x 5x 1.6 9 5.67 1.96 2
BAHASA ARAB 41.1 1x 5x 2 10 7.22 2.85 3
FISIKA 6 1x 2x 0 4 2.67 1.88 2
KIMIA 16.7 0x 3x 3.4 7 2.43 2.52 6
BACA KITAB 9.515625 0x 1x 9.515625 9.515625 0 2.7 2
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ardi Halim Kusuma id: 642 Fatihul Ulum

Ardi Halim Kusuma

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 2021-07-01
SAS 2021-07-01 -