Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 44 1x 6x 0 10 9.63 2.67 6
BAHASA INGGRIS 39.4 1x 5x 0 10 12.86 2.82 10
BAHASA ARAB 57.4 1x 7x 0 9.5 8.3 2.22 5
BACA KITAB 10 0x 1x 10 10 0 3.46 3
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ardi Halim Kusuma id: 642 Fatihul Ulum

Ardi Halim Kusuma

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -