Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 8 5x 1x 0 3 1.22 2.67 50
BAHASA INGGRIS 13.5 4x 3x 0 5.4 4.19 2.82 49
BAHASA ARAB 37.1 2x 7x 0.5 7.5 5.15 2.16 45
BACA KITAB 17.4 0x 2x 8.7 8.7 0 2.86 23
All 48

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Faza Khalil Gibran id: 649 Fatihul Ulum

Faza Khalil Gibran

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -