Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 26 0x 6x 3 6 1.22 2.67 18
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.93 13
BAHASA INGGRIS 18.8 1x 4x 2 5 1.09 2.82 33
BAHASA ARAB 41.8 0x 9x 3.5 6.5 0.92 2.16 35
BACA KITAB 20 0x 2x 10 10 0 2.86 3
All 22

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4 0x 1x 4 4 0 1.98 10
All 10

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Firman Maulana id: 650 Fatihul Ulum

Firman Maulana

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -