Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 26 0x 6x 3 6 1.22 2.67 18
BAHASA INGGRIS 18.8 1x 4x 2 5 1.09 2.82 33
BAHASA ARAB 36.2 0x 8x 3.5 6.5 0.9 2.22 37
BACA KITAB 10 0x 1x 10 10 0 3.46 5
All 24

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Firman Maulana id: 650 Fatihul Ulum

Firman Maulana

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -