Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 11 5x 2x 0 3 1.1 2.67 45
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.93 14
BAHASA INGGRIS 17.5 3x 4x 0 5 2.36 2.82 42
BAHASA ARAB 36.6 1x 8x 2 5 0.9 2.16 47
BACA KITAB 17.4 0x 2x 8.1 9.3 0.36 2.86 24
All 40

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ilhamdan Romadhani id: 653 Fatihul Ulum

Ilhamdan Romadhani

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -