Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 15 3x 3x 0 5 2.92 2.67 34
BAHASA INGGRIS 17.3 3x 4x 0 5 3.33 2.82 43
BAHASA ARAB 40.3 1x 7x 2 7.5 2.82 2.22 27
BACA KITAB 8.7 0x 1x 8.7 8.7 0 3.46 29
All 33

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Lutvi Hilmi id: 658 Fatihul Ulum

Lutvi Hilmi

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -