Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 15 3x 3x 0 5 2.92 2.67 34
BAHASA INGGRIS 17.3 3x 4x 0 5 3.33 2.82 43
BAHASA ARAB 45.5 1x 8x 2 7.5 2.51 2.16 27
BACA KITAB 18.7 0x 2x 8.7 10 0.42 2.86 9
All 29

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Lutvi Hilmi id: 658 Fatihul Ulum

Lutvi Hilmi

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -