Raport


9A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9.5 6x 2x 0.5 2 0.37 1.87 11
BAHASA INGGRIS 13.5 2x 2x 1.4 7.6 6.35 2.68 6
All 11

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3.5 7x 1x 0 2 0.46 1.82 17
BAHASA INGGRIS 12.4 3x 2x 0 6 4.51 2.72 4
All 8

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 7.5 4x 3x 0 2 0.74 1.73 13
BAHASA INGGRIS 17.1 4x 3x 0 8 7.89 2.59 16
BAHASA ARAB 50.81 0x 7x 6 10 1.7 2.28 4
All 13

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2.5 3x 0x 0 2 0.72 2.28 22
BAHASA INGGRIS 14.3 3x 3x 0 5.8 3.58 2.83 11
BAHASA ARAB 40.35 1x 7x 2 8.3 3.89 2.17 12
BACA KITAB 8.71 0x 2x 3.4 5.31 0.91 2.06 5
All 12

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Ahmat ervan Yakin id: 66 Fatihul Ulum

Ahmat ervan Yakin

UMBULSARI
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2011-07-06 2017-09-01