Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 46 1x 6x 0 9 8.24 2.67 1
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.93 17
BAHASA INGGRIS 41.8 2x 5x 0 9.6 13.33 2.82 7
BAHASA ARAB 70.6 0x 9x 6.5 9.5 0.94 2.16 3
BACA KITAB 20 0x 2x 10 10 0 2.86 4
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 49 0x 7x 5 8 1.14 2.56 3
BAHASA INGGRIS 51 0x 7x 5 10 2.56 2.4 3
BAHASA ARAB 80.7 0x 9x 4 10 3.58 3.06 1
BACA KITAB 19.375 0x 2x 9.375 10 0.1 2.84 2
All 2

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


9A | 20-21
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 56.75 0x 7x 6.25 10 2.18 3.02 4
BAHASA INGGRIS 51 0x 7x 5 9.5 2.06 2.74 4
BAHASA ARAB 76.6 0x 8x 7.8 10 0.6 3.25 3
BACA KITAB 19.034125 0x 2x 9.206 9.828125 0.1 3.11 2
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 21-22
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 33.6 1x 6x 2 7 2.13 2.02 3
BAHASA INGGRIS 46.8 0x 7x 5.1 8.7 1.63 3.39 8
BAHASA ARAB 77.55 0x 9x 6 10 1.48 2.65 1
FISIKA 17 0x 3x 5 7 0.89 2.48 4
BACA KITAB 18.93125 0x 2x 9.375 9.55625 0.01 2.5 1
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 22-23
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 26.3 1x 5x 1 6.8 3.53 1.82 1
BAHASA INGGRIS 33.3 1x 5x 0.5 9 7.07 2.98 4
BAHASA ARAB 49 0x 6x 7 9.5 0.72 3.14 1
FISIKA 13 0x 3x 4 5 0.22 2.08 1
KIMIA 26.7 0x 3x 7.4 10 1.21 3.06 1
BACA KITAB 9.75 0x 1x 9.75 9.75 0 3.01 1
All 1

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


M. ARIN KANIZUL ASROR id: 660 Fatihul Ulum

M. ARIN KANIZUL ASROR

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 2021-07-01
SAS 2021-07-01 2021-07-23
Gozali 2021-07-23 -