Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 35 2x 5x 0 9 8.57 2.67 13
BAHASA INGGRIS 46.9 1x 6x 0 10 9.09 2.82 4
BAHASA ARAB 50.8 0x 8x 4 8.5 1.54 2.22 7
BACA KITAB 8.7 0x 1x 8.7 8.7 0 3.46 30
All 7

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


M Ifan Hakim id: 662 Fatihul Ulum

M Ifan Hakim

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -