Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 19 1x 4x 0 8 6.56 2.67 28
BAHASA INGGRIS 27.6 2x 5x 2 5.7 2.01 2.82 17
BAHASA ARAB 46 0x 9x 3 7 1.71 2.16 25
BACA KITAB 15.5 0x 2x 6.8 8.7 0.9 2.86 41
All 24

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Moch Rafiudin id: 666 Fatihul Ulum

Moch Rafiudin

PASIRIAN
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 -