Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 13 4x 2x 0 5 3.14 2.67 39
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.93 21
BAHASA INGGRIS 20.5 3x 3x 0 7 6.05 2.82 26
BAHASA ARAB 45.7 0x 9x 3 7.5 1.78 2.16 26
BACA KITAB 13.1 0x 2x 5.6 7.5 0.9 2.86 50
All 30

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 0 1x 0x 0 0 0 1.98 59
All 59

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Moch Rafli Ahmad M id: 668 Fatihul Ulum

Moch Rafli Ahmad M

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -