Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 13 4x 2x 0 5 3.14 2.67 39
BAHASA INGGRIS 20.5 3x 3x 0 7 6.05 2.82 26
BAHASA ARAB 41.3 0x 8x 3 7.5 1.93 2.22 24
BACA KITAB 7.5 0x 1x 7.5 7.5 0 3.46 47
All 30

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Moch Rafli Ahmad M id: 668 Fatihul Ulum

Moch Rafli Ahmad M

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -