Raport


9A | 13-14
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 7 6x 2x 0 2 0.48 1.87 12
BAHASA INGGRIS 11.5 3x 1x 0 6.7 5.86 2.68 11
All 12

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


10A | 14-15
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 9.5 4x 3x 0 3 1.05 1.82 9
BAHASA INGGRIS 4.8 4x 1x 0 4 2.41 2.72 17
All 10

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


11A | 15-16
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 6.5 6x 1x 0 4 1.74 1.73 14
BAHASA INGGRIS 23.3 3x 4x 0 7.5 7.31 2.59 6
BAHASA ARAB 37.66 0x 7x 4 11 5.48 2.28 24
All 19

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


12A | 16-17
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 3 4x 0x 0 2 0.69 2.28 18
BAHASA INGGRIS 13.8 1x 3x 0 5.8 5.01 2.83 13
BAHASA ARAB 34.43 0x 7x 2.5 6.8 2.36 2.17 16
BACA KITAB 7.34 1x 1x 1.8 5.54 3.5 2.06 7
All 14

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


SUHARTAJI _ id: 67 Fatihul Ulum

SUHARTAJI _

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Kholdun 2010-08-20 -