Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4 4x 0x 0 2 0.5 2.67 63
BAHASA INDONESIA 4 0x 1x 4 4 0 0.93 23
BAHASA INGGRIS 6.9 3x 1x 1 3.2 0.76 2.82 70
BAHASA ARAB 47.5 0x 9x 3 7 1.44 2.16 20
BACA KITAB 16.2 0x 2x 8.1 8.1 0 2.86 32
All 47

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu






Profile


Mohammad Irzaq M id: 673 Fatihul Ulum

Mohammad Irzaq M

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -