Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 4 4x 0x 0 2 0.5 2.67 63
BAHASA INGGRIS 6.9 3x 1x 1 3.2 0.76 2.82 70
BAHASA ARAB 42.6 0x 8x 3 7 1.6 2.22 18
BACA KITAB 8.1 0x 1x 8.1 8.1 0 3.46 43
All 49

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Mohammad Irzaq M id: 673 Fatihul Ulum

Mohammad Irzaq M

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Khowarizmi 2018-07-01 -