Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 32 0x 6x 4 6 0.56 2.67 15
BAHASA INGGRIS 17.1 2x 4x 0 4.5 2.91 2.82 44
BAHASA ARAB 29.1 1x 6x 1 6 2.28 2.22 53
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.46 69
All 37

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Mohammad Rosyidi id: 675 Fatihul Ulum

Mohammad Rosyidi

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -