Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1 4x 0x 0 1 0.19 2.67 72
BAHASA INGGRIS 19.1 4x 2x 0 8.8 8.49 2.82 31
BAHASA ARAB 19.9 4x 5x 0 4 1.31 2.16 69
BACA KITAB 7.5 1x 1x 0 7.5 14.06 2.86 64
All 67

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Aldi id: 678 Fatihul Ulum

Muhammad Aldi

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 -