Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 1 4x 0x 0 1 0.19 2.67 72
BAHASA INGGRIS 19.1 4x 2x 0 8.8 8.49 2.82 31
BAHASA ARAB 16.3 4x 4x 0 4 1.2 2.22 69
BACA KITAB 0 1x 0x 0 0 0 3.46 70
All 67

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Aldi id: 678 Fatihul Ulum

Muhammad Aldi

TANGGUL
Bilik Masuk Keluar
Gozali 2018-07-01 -