Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 45 0x 7x 5 9 2.24 2.67 4
BAHASA INGGRIS 57 0x 7x 4 9.9 3.59 2.82 2
BAHASA ARAB 52.1 0x 9x 3 8 2.72 2.16 12
BACA KITAB 17.4 0x 2x 8.7 8.7 0 2.86 26
All 4

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


8A | 19-20
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 39 1x 6x 1 8 4.32 2.56 7
BAHASA INGGRIS 34.2 1x 5x 1.3 8.5 5.29 2.4 11
BAHASA ARAB 55.43 1x 8x 0 10 9.74 3.06 23
BACA KITAB 8.75 0x 1x 8.75 8.75 0 2.84 34
All 13

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Faiz id: 679 Fatihul Ulum

Muhammad Faiz

SEMBORO
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -