Raport


7A | 18-19
Pelajaran TotalScore* Low* High* Lowest* Highest* Variance Deviance Ranking
MATEMATIKA 2 5x 0x 0 1 0.24 2.67 69
BAHASA INGGRIS 7.1 5x 1x 0 3 1.51 2.82 69
BAHASA ARAB 18.6 3x 5x 0 4.5 2.14 2.22 67
BACA KITAB 8.1 0x 1x 8.1 8.1 0 3.46 45
All 68

* Nilai Tanpa kelipatan

Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu


Profile


Muhammad Ghozali id: 682 Fatihul Ulum

Muhammad Ghozali

SUMBER BARU
Bilik Masuk Keluar
Ibnu Sina 2018-07-01 -